Geneza (Facerea) 10

1. Iată spiţa neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham şi Iafet. După potop li s-au născut fii. 2. Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras. 3. Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Rifat şi Togarma. 4. … Continuarea

Geneza (Facerea) 9

1. Dumnezeu a binecuvântat pe Noe şi pe fiii săi şi le-a zis: “Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul. 2. S-apuce groaza şi frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se … Continuarea

Geneza (Facerea) 8

1. Dumnezeu Şi-a adus aminte de Noe, de toate vieţuitoarele şi de toate vitele care erau cu el în corabie; şi Dumnezeu a făcut să sufle un vânt pe pământ, şi apele s-au potolit. 2. Izvoarele Adâncului şi stăvilarele cerurilor … Continuarea

Geneza (Facerea) 7

1. Domnul a zis lui Noe: “Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni. 2. Ia cu tine câte şapte perechi din toate dobitoacele curate, câte o parte … Continuarea

Geneza (Facerea) 6

1. Când au început oamenii să se înmulţească pe faţa pământului şi li s-au născut fete, 2. fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au luat de neveste pe acelea pe care şi le-au … Continuarea

Geneza (Facerea) 5

1. Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. 2. I-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască, i-a binecuvântat şi le-a dat numele de “om”, în ziua când au … Continuarea

Geneza (Facerea) 4

1. Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva; ea a rămas însărcinată şi a născut pe Cain. Şi a zis: “Am căpătat un om cu ajutorul Domnului!” 2. A mai născut şi pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar … Continuarea

Geneza (Facerea) 3

1. Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: “Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: “Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină”?” 2. Femeia a răspuns şarpelui: “Putem să … Continuarea

Partenerii și susținătorii bibliapentrusceptici.ro              Acid Photo (Pagină de satiră)      Martorii lui Iehova rationali         Atei și Agnostici Români … Continuarea

Iuda

1. Iuda, rob al lui Isus Hristos şi fratele lui Iacov, către cei chemaţi, care sunt iubiţi în Dumnezeu Tatăl şi păstraţi pentru Isus Hristos: 2. Îndurarea, pacea şi dragostea să vă fie înmulţite. 3. Preaiubiţilor, pe când căutam cu … Continuarea

Index biblic

VECHIUL TESTAMENT PENTATEUHUL ↴ Geneza Exod Levitic Numeri Deuteronom Facerea (Geneza) Ieșirea (Exod) – a doua carte a lui Moise   Leviticul – cartea a treia a lui Moise Numerii Deuteronomul – A cincea carte a lui Moise CĂRȚI ISTORICE … Continuarea

Apocalipsa 22

1. Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului. 2. În mijlocul pieţei cetăţii şi pe cele două maluri ale râului era pomul vieţii, rodind … Continuarea

Apocalipsa 21

1. Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era. 2. Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită … Continuarea

Apocalipsa 20

1. Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare. 2. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o … Continuarea

Apocalipsa 19

1. După aceea, am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: “Aleluia! A Domnului, Dumnezeului nostru, este mântuirea, slava, cinstea şi puterea! 2. Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat pe … Continuarea