Când a murit Iisus?

Atât autorul Evangheliei după Marcu cât și cel al Evangheliei după Ioan dau indicații explicite asupra momentului în care Iisus a fost arestat și crucificat. Numai că acestea diferă… Dar să luăm mai bine evenimentele cronologic.

În zilele lui Iisus, evreii de pretutindeni veneau la Ierusalim pentru a sărbători Paștele. Ei își aminteau astfel de faptul că Dumnezeu i-a salvat din robia în care se aflau în Egipt. Legământul cel vechi purta sigiliul sângelui unui miel care trebuia sacrificat de Paști după instrucțiunile date de Dumnezeu. Cu o zi înainte de servirea mesei pascale, aceștia aduceau așadar câte un miel la templul din Ierusalim pentru sacrificare. Apoi îl luau acasă pentru a-l prepara. Aceste lucruri se întâmplau cu ocazia Zilei de pregătire pentru Paște.

Singurul aspect confuz la această sărbătoare îl reprezintă modul în care evreii din vechime percepeau timpul – de fapt la fel ca și cei contemporani. Chiar și în zilele noastre Sabatul de exemplu este sâmbăta, dar începe de vineri seara, după ce apune Soarele. Asta deoarece în tradiția iudaică o zi nouă începe la căderea nopții. Așadar în Ziua de pregătire, mielul era jertfit și pregătit după-masa. Masa pascală propriu-zisă era luată în acea noapte, care reprezenta de fapt începutul zilei următoare: ziua de Paște.

Versiunea lui Marcu

Ni se spune că Iisus și discipolii au făcut un pelerinaj la Ierusalim pentru sărbătoarea Paștelui. În Marcu 14:12, discipolii îl întreabă pe Iisus unde să prepare masa de Paște pentru acea seară. Cu alte cuvinte ne aflăm în Ziua de pregătire pentru Paște:

Marcu (14:1). Şi după două zile erau Paştile şi Azimile. Şi arhiereii şi cărturarii căutau cum să-l prindă cu vicleşug, ca să-L omoare […] 12. Iar în ziua cea dintâi a Azimilor, când jertfeau Paştile, ucenicii Lui L-au întrebat: Unde voieşti să gătim, ca să mănânci Paştile?

Iisus le dă instrucțiunile, iar ei fac pregătirile necesare și în acea seară – începutul zilei de Paște – ei iau masa împreună. Este într-adevăr o cină specială. Iisus ia mâncarea și băutura simbolică și le dă un sens și mai simbolic. Luând pâinea nedospită, o frânge, zicând ”acesta este trupul meu”. Adică trupul său trebuie să fie ”frânt” pentru mântuire. Apoi ia paharul cu vin și spune: ”Acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă”, în sensul că propriul său sânge trebuie vărsat.

După aceea, ies cu toții în Grădina Ghetsimani ca să se roage. Iuda îl trădează pe Iisus, acesta este arestat și își petrece noaptea în închisoare. Dimineața următoare este adus înaintea guvernatorului roman Pilat din Pont, care îl condamnă la moarte prin crucificare. Ni se spune că este răstignit în aceiași zi la ora nouă dimineața:

Marcu (15:25). Iar când L-au răstignit, era ceasul al treilea.

Conform Evangheliei după Marcu, Iisus este răstignit în ziua de Paști, în dimineața de după consumarea mielului de Paște.

a

Versiunea lui Ioan

Totul pare clar în Evanghelia lui Marcu. Problema că la fel de clar pare totul și pentru Ioan. Și aici Iisus vine la Ierusalim în ultima săptămână a vieții sale pentru a celebra Paștile. Și aici există o ultimă cină, o trădare, un proces în fața lui Pilat și în cele din urmă, răstignirea. Dar este surprinzător că în relatarea lui Ioan, discipolii nu îl mai întreabă pe Iisus unde să pregăteasca masa pentru Paște. Ei mânâncă o ultimă masă împreună, dar aici Iisus nu mai spune nimic despre pâinea care reprezintă trupul său sau despre cupa reprezentând sângele său ca și în Marcu. În schimb acesta spală picioarele ucenicilor, poveste care nu se găsește în niciuna dintre celelalte evanghelii (Ioan 13:1-20). După masă, ei ies afară, Iisus este trădat de Iuda, apare în fața autorităților evreiești, își petrece noapte în închisoare și apoi este condamnat la moarte. Dar…

Ioan (18:28): Deci L-au dus pe Isus de la Caiafa la pretoriu şi era dimineaţa. Si ei nu au intrat în pretoriu, ca să nu se spurce, ci să mănânce Paştile.

Rezultă clar că Isus era deja răstignit în amiaza zilei în care seara urma să se consume masa pascală.

Cum? Adică în Ziua pregătirii pentru Paște? Ziua în care mieii erau sacrificați? Cum se poate? În Marcu Iisus supraviețuiește aceste zile, discipolii îi pregătesc masa de Paște, o mânâncă înainte de a fi arestat, este condamnat și executat abia ziua următoare (ziua de Paști) la 9 dimineața. Dar nu și în Ioan. În Ioan, Iisus moare cu o zi mai devreme, în ziua pregătirii pentru Paști, undeva după prânz.

Cercetătorii au încercat de-a lungul anilor să concilieze această discrepanță, dar fără succes. Unii au argumentat că avem această diferență între Evanghelii deoarece unii evrei celebrau Paștele după un calendar incorect. Este adevărat că unele grupuri sectare fără legătură cu templul din Ierusalim credeau că autoritățile urmau un calendar greșit. Dar atât în Marcu cât și în Ioan, Iisus nu se află în afara Ierusalimului cu vreun grup sectar de evrei. Este în oraș, acolo unde mieii erau sacrificați. Și în Ierusalim exista doar o zi pe an pentru celebrarea Paștelui.

Motivul

Sigur, la un anumit nivel pare un aspect minor. Adică cui îi pasă dacă Iisus a murit cu o zi mai devreme sau mai târziu?

Ei bine, depinde… Dacă vrem să răspundem la întrebarea de ce Iisus a fost crucificat în primul rând? , detaliile contează. Să nu uităm că Evanghelia după Ioan – ultima scrisă, probabil la vreo 25 de ani distanță de cea a lui Marcu – este singura care îl indică pe Iisus, prin gura lui Ioan Botezătorul, ca fiind ”mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii.” (Ioan 1:29) . La fel putem citi șapte versete mai jos:

Şi privind pe Iisus, Care trecea, a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu! (Ioan 1:36)

De ce era atât de important pentru autorul acestei Evanghelii ca Iisus să moară cu o zi mai devreme?

Poate pentru că în Evanghelia după Ioan, Iisus însuși este mielul pascal… La fel ca și mieii de Paște, Iisus trebuie să moară în ziua (Ziua pregătirii) și la ora (undeva după-masă) în care mieii erau jertfiți în templu.

Cu alte cuvinte, după toate indiciile ziua și ora care apar în Marcu (prima Evanghelie scrisă) sunt cele corecte, iar autorul Evangheliei după Ioan a schimbat datele pentru a impune un punct de vedere teologic: Iisus însuși este mielul care va fi sacrificat.

 

(Bart D. Ehrman: Jesus, Interrupted. Revealing the Hidden Contradictions in the Bible.)
Munca pt. acest articol i se datorează blog-ului: Gandeste Rational.

Comentariile sunt închise.