Biblia și femeia

Recent am dat peste un articol de pe o pagină ortodoxă unde ni se vorbește despre rolul indubitabil al femeii în opera de răscumpărare a lui Dumnezeu. Un articol care nu spune un cuvânt despre felul în care femeia, de la Pavel până la ultimul “preafericit” în viață, este discriminată în sânul creștinismului. Am preluat acest articol de pe Facebook. Nu am modificat nimic din el deoarece subliniază perfect valoarea pe care o oferă Biblia acelor ființe care ne-au dat viață.

1. Care este rolul femeii in Biserică?

O femeie nu va deschide gura în Biserică. Ea nu are nimic valoros de spus și își va limita participarea rugându-și soțul să îi explice lucrurile.

1 Corinteni 14: 34-35
Ca în toate Bisericile sfinţilor, femeile voastre să tacă în biserică, căci lor nu le este îngăduit să vorbească, ci să se supună, precum zice şi Legea. Iar dacă voiesc să înveţe ceva, să întrebe acasă pe bărbaţii lor, căci este ruşinos ca femeile să vorbească în biserică.12313790_933569243386696_1474313856947449030_n

2. Care este rolul femeii în procesul de educație?

Femeile nu ar trebui să educe deoarece sunt uțor de mințit.

1 Timotei 2: 11-14
Femeia să se înveţe în linişte, cu toată ascultarea. Nu îngăduiesc femeii nici să înveţe pe altul, nici să stăpânească pe bărbat, ci să stea liniştită. Căci Adam a fost zidit întâi, apoi Eva. Şi nu Adam a fost amăgit, ci femeia, amăgită fiind, s-a făcut călcătoare de poruncă.

3. Îi este permis unei soții să acționeze după propria-i conștiință?

O femeie trebuie să urmeze sfaturile soțului în orice problemă, la orice oră.

Efeseni 5: 22-24
Femeile să se supună bărbaţilor lor ca Domnului. Pentru că bărbatul este cap femeii, precum şi Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al cărui mântuitor şi este. Ci precum Biserica se supune lui Hristos, aşa şi femeile bărbaţilor lor, întru totul.

1 Corintieni 11: 3
Dar voiesc ca voi să ştiţi că Hristos este capul oricărui bărbat, iar capul femeii este bărbatul, iar capul lui Hristos: Dumnezeu.

Coloseni 3: 18
Femeilor, supuneţi-vă bărbaţilor voştri, precum se cuvine, în Domnul.

4. Cine este mai valoros în ochii lui Dumnezeu? Femeia sau bărbatul?

Dumnezeu spune limpede că bărbatul este mai valoros decât femeia, indicându-ne chiar și prețurile acestora.

Levitic 27: 1-7
A grăit Domnul cu Moise şi a zis: “Vorbeşte fiilor lui Israel şi le spune: De va făgădui cineva să-şi afierosească sufletul său Domnului, preţuirea ta să fie aşa: Preţul pentru un bărbat, de la douăzeci până la şaizeci de ani, să fie cincizeci de sicli de argint, după siclul sfânt. Iar dacă este femeie, preţul să fie treizeci de sicli. De la cinci până la douăzeci de ani, preţul să fie pentru bărbat douăzeci de sicli, iar pentru femeie zece sicli. Iar de la o lună până la cinci ani, preţul să fie pentru bărbat cinci sicli de argint, şi pentru femeie trei sicli de argint. De la şaizeci de ani în sus preţul să fie pentru bărbat cincisprezece sicli de argint, şi pentru femeie zece sicli…”

5. Care este rolul unei văduve?

Văduva trebuie să fie tristă și să se roage zi și noapte.

1 Timotei 5: 5-6
Cea cu adevărat văduvă şi rămasă singură are nădejdea în Dumnezeu şi stăruieşte în cereri şi în rugăciuni, noaptea şi ziua. Iar cea care trăieşte în desfătări, deşi e vie, e moartă.

6. Cât timp după actul nașterii este femeia “necurată”?

Femeia este necurată 7 zile cand copilul său este băiat, dar este necurată 14 zile cand copilul este fată.

Levitic 12: 1-5
Şi a grăit Domnul lui Moise şi a zis: “Grăieşte fiilor lui Israel şi le zi: Dacă femeia va zămisli şi va naşte prunc de parte bărbătească, necurată va fi şapte zile, cum e necurată şi în zilele regulei ei. Iar în ziua a opta se va tăia pruncul împrejur. Femeia să mai şadă treizeci şi trei de zile şi să se curăţe de sângele său; de nimic sfânt să nu se atingă, şi la locaşul sfânt să nu meargă, până se vor împlini zilele curăţirii ei. Iar de va naşte fată, necurată va fi două săptămâni, ca şi în timpul regulei ei; apoi să mai stea şaizeci şi şase de zile pentru a se curăţi de sângele său.

7. Cum trebuie să se înfățișeze o femeie?

Femeia trebuie să se îmbrace modest, să se abțină de la purtarea bijuteriilor și să poarte părul lung.

1 Timotei 2: 9
Asemenea şi femeile, în îmbrăcăminte cuviincioasă, făcându-şi lor podoabă din sfială şi din cuminţenie, nu din păr împletit şi din aur, sau din mărgăritare, sau din veşminte de mult preţ.

1 Corintieni 11: 15
Şi că pentru o femeie, dacă îşi lasă părul lung, este cinste? Căci părul i-a fost dat ca acoperământ.

8. Poți să ai încredere în promisiunile unei femei?

Nu, deoarece femeia este mincinoasă și manipulativă și promisiunile ei sunt nule dacă soțul său nu este de acord cu ele.

Eclesiastul 7: 26
Şi am găsit femeia mai amară decât moartea, pentru că ea este o cursă, inima ei este un laţ şi mâinile ei sunt cătuşe. Cel ce este bun înaintea lui Dumnezeu scapă, iar păcătosul este prins.

Numeri 30: 12
Şi bărbatul ei a auzit şi a tăcut asupra acesteia şi n-a oprit-o, atunci toate făgăduinţele ei se vor ţine şi orice legământ şi-ar fi pus asupra sufletului său se va ţine.

9. Sub ce cricumstanțe trebuie să cruțăm viața unei femei logodite sau măritate care a fost violată?

Simplu: când femeia este în afara cetății sau dacă este o sclavă.

Deuteronom 22: 23-27
De va fi vreo fată tânără, logodită cu bărbat şi cineva o va întâlni în cetate şi se va culca cu dânsa, Să-i aduceţi pe amândoi la poarta cetăţii aceleia şi să-i ucideţi cu pietre: pe fată pentru că n-a ţipat în cetate, iar pe bărbat pentru că a necinstit pe femeia aproapelui său. Şi aşa să stârpeşti răul din mijlocul tău. Iar fetei să nu-i faci nimic. Asupra fetei nu este vină de moarte, căci aceasta este tot una ca şi cum cineva s-ar ridica asupra aproapelui său şi l-ar omorî; Pentru că el a întâlnit-o în câmp şi, deşi fata logodită va fi strigat, n-a avut cine s-o scape.

Levitic 19: 20
De va dormi cineva cu femeie, împreunându-se, şi aceea va fi roabă, logodită cu un bărbat, dar nerăscumpărată încă sau dacă nu i s-a dat încă slobozenia, să-i pedepsiţi pe amândoi, dar nu cu moarte, pentru că ea nu este slobodă.

10. În timp de război, care este promisiunea lui Dumnezeu față de femeile din zonele cucerite?

În timp ce bărbații sunt uciși, femeile sunt luate ca sclave. Femeile frumoase vor fi luate de soții de către bărbații triumfători. Iar cele care sunt date sub stăpânirea barbaților de către Dumnezeu, vor fi ucise.

Deuteronom 20: 13-16
Şi când Domnul Dumnezeul tău o va da în mâinile tale, să loveşti cu ascuţişul sabiei pe toţi cei de parte bărbătească din ea. Numai femeile şi copiii, vitele şi tot ce este în cetate, toată prada ei să o iei pentru tine şi să te foloseşti de prada vrăjmaşilor tăi, pe care ţi i-a dat Domnul Dumnezeul tău în mână. Aşa să faci cu toate cetăţile care sunt foarte departe de tine şi care nu sunt din cetăţile popoarelor acestora. Iar în cetăţile popoarelor acestora pe care Domnul Dumnezeul tău ţi le dă în stăpânire, să nu laşi în viaţă nici un suflet;

Deuteronom 21: 10-13
Când vei ieşi la război împotriva vrăjmaşilor tăi şi Domnul Dumnezeul tău ţi-i va da în mâinile tale şi-i vei lua în robie, Şi vei vedea printre robi femeie frumoasă la chip şi o vei iubi şi vei vrea s-o iei de soţie, S-o aduci în casa ta, să-şi tundă capul său, să-şi taie unghiile, Să-şi dezbrace de pe ea haina sa de robie, să locuiască în casa ta şi să-şi plângă pe tatăl său şi pe mama sa timp de o lună; iar după aceea vei intra la ea, ca să fii bărbatul ei şi ea să-ţi fie femeie.

Poate te interesează și…

https://www.facebook.com/Bibliapentrusceptici/photos/a.616598481739813.1073741835.610802078986120/660807390652255/?type=3&theater

 

Comentariile sunt închise.