Biblia hazlie

leo taxilLéo Taxil, născut Marie Joseph Gabriel Antoine Jogand-Pagès (1854-1907) a fost un jurnalist și scriitor francez care a devenit cunoscut în epocă prin anti-catolicismul și anti-clericalismul său declarat. Principalele sale scrieri sunt „Biblia hazlie” (La Bible amusante) și „Viața lui Iisus” (La Vie de Jésus), în care satirizează ceea ce el consideră erori și credințe false în aceste lucrări religioase. În celelalte cărți ale sale, „Les débauchés d’un confesseur” (Dezmățul unui duhovnic), „Les pornographes sacrés: la confession et les confesseurs” (Pornografiile sacre: mărturisire și mărturisitori), și „Les maîtresses du pape” (Amantele papei), Taxil îi portretizează pe capii Bisericii catolice ca pe niște creaturi hedoniste, care explorează plăcerile vieții în modul marchizului de Sade. În 1879, el a fost judecat pentru pamfletul „A Bas la Calotte!” (Jos hainele!), în care a fost acuzat că insultă o religie recunoscută de stat. A fost însă achitat.

Originar din Marsilia, și-a făcut studiile la „părinții” iezuiți. Petrecându-și anii copilăriei în cadrul seminarului, a devenit dezamăgit de credința catolică și chiar a început să vadă ideologia creștină ca pe ceva de-a dreptul dăunător. După ce a publicat în tinerețe o serie de articole anti-clericale, prin 1885 s-a „pocăit” pe neașteptate, declarându-se credincios și hotărât să dezvăluie „uneltirile diavolului”, în mrejele căruia fusese prins, și să-și consacre activitatea literară propagării „dreptei credințe”. Vârfurile Bisericii catolice s-au arătat încântate de „convertirea” lui și au făcut multă zarvă în jurul acestui caz. Papa însuși l-a primit în audiență pe zelosul prozelit, îngăduindu-i marea cinste de a-i săruta papucul. În aceste condiții, cu atât mai dezolant a fost pentru biserică scandalul izbucnit în 1897, când Taxil, luând cuvântul în cadrul unei mari întruniri publice în sala Societății geografice din Paris, a declarat că timp de 12 ani el n-a făcut altceva decât să-i inducă în eroare pe slujitorii cultului, folosind în propaganda sa absurdități care mai de care mai năstrușnice, înghițite și aprobate cu entuziasm de către cler.

În același an a apărut și „Biblia hazlie”, o analiză minuțioasă a absurdităților și a faptelor imorale în care abundă cărțile „Vechiului Testament”. În 1903, Editura P. Fort publică „Biblia hazlie” ediție completă, în care, pe lângă interpretarea Bibliei, Léo Taxil reproduce și citatele originale din „sfânta scriptură” la care face referire, precum și toate comentariile anti-biblice făcute de Voltaire, Fréret, lord Bolingbroke, Toland și alți critici, ilustrată cu 400 de desene comice de Pépin.

În carte, Taxil citează și comentează cu umor inadvertențele textului Bibliei și ia în derâdere contradicțiile existente între anumite capitole ale „Vechiului Testament”. Pe un ton amuzant și uneori caustic, Taxil demonstrează că Biblia nu este o carte inspirată sau dictată de „Duhul Sfânt”, cum pretind teologii, ci o colecție de legende și biblia hazlienorme consemnate de diverși scriitori care nici măcar nu și-au dat osteneala să pună de acord cele relatate de ei cu cronologia faptelor istorice reale, și că „Vechiul Testament” este în flagrantă contradicție cu logica, știința și morala general umană. Într-o scrisoare adresată papei, Taxil îi comunică: ,,Nu îndrăznesc să afirm că „Biblia hazlie” va contribui la întărirea credinței. Dar ea îi va lămuri pe cititori în ce și de ce nu trebuie să creadă”.

Cartea lui Léo Taxil, care-și susține fiecare comentariu cu textul original din Biblie, este impregnată de un sarcasm usturător, de o ironie disprețuitoare și de o sinceră indignare. Subiectele biblice sunt prezentate în stilul întâlnit de obicei în scrierile moral-religioase, elaborat de teologi de-a lungul timpului. Sub această formă, opera lui Taxil este și o foarte reușită parodie, care scoate și mai mult în relief impostura „sfintei scripturi”.

În țara noastră, „Biblia hazlie” a fost tradusă și publicată la Editura Politică, în 1962. Este oricând o carte binevenită pentru toți aceia care vor să se trezească și să înceapă să gândească cu propriul creier.

Am decis să publicăm pe această pagină întregul text al cărții. Sper să vă delectați cu o lectură plină de umor și de un spirit teologic de cea mai fină speță.

Capitolele cărții:

1. Facerea Lumii şi a Omului
2. Căderea în Păcat a Primilor Oameni
3. Scurt Istoric al Primilor Oameni
4. Aventurile Amoroase ale Îngerilor pe Pămînt
5. Potopul Mondial
6. Preadreptul Noe şi Urmaşii lui, Blagosloviţi de Dumnezeu
7. Cucernica Viaţă a Sfîntului Patriarh Avraam
8. Sfîntul Străbun Lot
9. Sfîrşitul Cuvioasei Istorii a lui Avraam, „Sfîntul Prieten al lui Dumnezeu”
10. Sfîntul Străbun Isaac şi Copiii Dăruiţi lui de Dumnezeu
11. Sfîntul Străbun Iacob şi Păcătosul lui Frate Esau
12. Ameţitoarea Carieră a Sfîntului Iosif cel Frumos
13. Cuvioasa Răzbunare a lui Iosif
14. Înţeleaptă Cîrmuire a lui Iosif în Egipt
15. Moise, „Sfîntul Văzător de Dumnezeu”, Noul Favorit al Domnului
16. Cuvioasa Istorie a Celor Zece Plăgi ale Egiptenilor
17. Evreii Rătăcesc 40 de Ani prin Pustiu, potrivit Cuvîntului Domnului
18. Cartea a Treia a lui Moise, „Leviticul”
19. Cartea a Patra a lui Moise, „Numerii”
20. Cartea a Cincea a lui Moise, „Deutoronomul”
21. Sfintele Isprăvi ale Preadreptului Iosua, Fiul lui Nun, Căpetenia lui Izrail
22. Cuvioasa Introducere în Sfînta Istorie a Judecătorilor Izrailului
23. Sfinţii Judecători Ieftae şi Samson
24. Evlavioasa şi Morala Istorie a unui Levit
25. Mişcătoarea Idilă a lui Rut – Sfînta Străbuna a unui Isus Hristos
26. Sfîntul Proroc Samuil
27. Urcarea pe Tron şi Sfînta Încoronarea a Regelui Saul, Unsul Domnului
28. Păcatul Regelui Saul şi Pedepsirea lui de către Preamilostivul Dumnezeu
29. Sfînta Legendă despre Slăvită Biruinţă a lui David asupra Necredinciosului Goliat
30. Lupta Pentru Tron şi Semnul Domnului Dumnezeu
31. Tristul Sfîrşit al Nelegiuitului Saul
32. Urcarea pe Tron şi Glorioasa Domnie a Sfîntului şi Blajinului Rege David
33. Aventurile Amoroase ale Sfîntului David, Proroc şi Rege al Evreilor
34. Ultimele Zile şi Piosul Sfîrşit al Sfîntului Rege David
35. Pioasa şi Înţeleaptă Domnie a Maiestăţii-Sale Regele Solomon
36. Expresia supremă a înţelepciunii Biblice
37. Sfinta Istorie a Regilor lui Izrail şi al lui Iuda
38. Războinicele Isprăvi ale Prorocului Ilie cel cu Trăsnetul in Mînă
39. Prea Minunata Viaţă a Sfîntului Proroc Eliseu şi Sfirşitul Regatului lui Izrail
40. Sfîrşitul Regatului lui Iuda
41. Sacrele Istorii Amoroase „Tobit” şi „Iudita”
42. Profetul Daniil şi Sacrele sale Memorii
43. Alţi „Profeţi”, alte „Minuni”
44. Sfinţii Părinţi: Mult Încercatul Iov şi Iona
45. Vitejii Fraţi Macabei

Citește online: Capitolul 1 – 24

Citește online: Capitolul 25 – 45

sursa informațiilor de mai sus: wikipedia și frumoasa verde

Comentariile sunt închise.