Geneza (Facerea) 10

1. Iată spiţa neamului fiilor lui Noe: Sem, Ham şi Iafet. După potop li s-au născut fii. 2. Fiii lui Iafet au fost: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Tubal, Meşec şi Tiras. 3. Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Rifat şi Togarma. 4. … Continuarea

Geneza (Facerea) 9

1. Dumnezeu a binecuvântat pe Noe şi pe fiii săi şi le-a zis: “Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul. 2. S-apuce groaza şi frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se … Continuarea