Apocalipsa 9

1. Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiţă. Şi am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii Adâncului 2. şi a deschis fântâna Adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum, ca fumul unui … Continuarea

Apocalipsa 8

1. Când a rupt Mielul pecetea a şaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. 2. Şi am văzut pe cei şapte îngeri, care stau înaintea lui Dumnezeu; şi li s-au dat şapte trâmbiţe. 3. … Continuarea

Apocalipsa 7

1. După aceea am văzut patru îngeri, care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului. Ei ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. 2. Şi … Continuarea

Apocalipsa 6

1. Când a rupt Mielul cea dintâi din cele şapte peceţi, m-am uitat şi am auzit pe una din cele patru făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet: “Vino şi vezi!” 2. M-am uitat şi iată că s-a … Continuarea

Apocalipsa 5

1. Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru şi pe din afară, pecetluită cu şapte peceţi. 2. Şi am văzut un înger puternic, care striga cu glas tare: … Continuarea

Apocalipsa 4

1. După aceste lucruri, m-am uitat şi iată că o uşă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi, pe care-l auzisem ca sunetul unei trâmbiţe şi care vorbea cu mine, mi-a zis: “Suie-te aici, şi-ţi voi arăta ce are să … Continuarea

Apocalipsa 3

1. Îngerului Bisericii din Sardes scrie-i: “Iată ce zice Cel ce are cele şapte Duhuri ale lui Dumnezeu şi cele şapte stele: “Ştiu faptele tale: că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort. 2. Veghează şi întăreşte ce rămâne, … Continuarea

Apocalipsa 2

1. Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: “Iată ce zice Cel ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur: 2. “Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că … Continuarea

Apocalipsa 1

1. Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimiţând, prin îngerul Său, la robul Său Ioan 2. care a mărturisit despre … Continuarea

3 Ioan 1

1. Prezbiterul, către preaiubitul Gaiu, pe care-l iubesc în adevăr. 2. Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău. 3. A fost o mare bucurie pentru mine când … Continuarea

2 Ioan 1

1. Prezbiterul, către aleasa Doamnă şi către copiii ei, pe care-i iubesc în adevăr – şi nu numai eu, ci toţi cei ce cunosc adevărul – 2. pentru adevărul acesta care rămâne în noi şi care va fi cu noi … Continuarea

1 Ioan 5

1. Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut iubeşte şi pe cel născut din El. 2. Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu … Continuarea

1 Ioan 4

1. Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi. 2. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos … Continuarea

1 Ioan 3

1. Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaşte, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. 2. Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi … Continuarea

1 Ioan 2

1. Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit. 2. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, … Continuarea