Iuda

1. Iuda, rob al lui Isus Hristos şi fratele lui Iacov, către cei chemaţi, care sunt iubiţi în Dumnezeu Tatăl şi păstraţi pentru Isus Hristos: 2. Îndurarea, pacea şi dragostea să vă fie înmulţite. 3. Preaiubiţilor, pe când căutam cu … Continuarea

Index biblic

VECHIUL TESTAMENT PENTATEUHUL ↴ Geneza Exod Levitic Numeri Deuteronom Facerea (Geneza) Ieșirea (Exod) – a doua carte a lui Moise   Leviticul – cartea a treia a lui Moise Numerii Deuteronomul – A cincea carte a lui Moise CĂRȚI ISTORICE … Continuarea

Apocalipsa 22

1. Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului. 2. În mijlocul pieţei cetăţii şi pe cele două maluri ale râului era pomul vieţii, rodind … Continuarea

Apocalipsa 21

1. Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era. 2. Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită … Continuarea

Apocalipsa 20

1. Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare. 2. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o … Continuarea

Apocalipsa 19

1. După aceea, am auzit în cer ca un glas puternic de gloată multă care zicea: “Aleluia! A Domnului, Dumnezeului nostru, este mântuirea, slava, cinstea şi puterea! 2. Pentru că judecăţile Lui sunt adevărate şi drepte. El a judecat pe … Continuarea

Apocalipsa 18

1. După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. 2. El a strigat cu glas tare şi a zis: “A căzut, a căzut Babilonul cel mare! … Continuarea

Apocalipsa 17

1. Apoi, unul din cei şapte îngeri care ţineau cele şapte potire a venit de a vorbit cu mine şi mi-a zis: “Vino să-ţi arăt judecata curvei celei mari, care şade pe ape mari. 2. Cu ea au curvit împăraţii … Continuarea

Apocalipsa 16

1. Şi am auzit un glas tare care venea din Templu şi care zicea celor şapte îngeri: “Duceţi-vă şi vărsaţi pe pământ cele şapte potire ale mâniei lui Dumnezeu!” 2. Cel dintâi s-a dus şi a vărsat potirul lui pe … Continuarea

Apocalipsa 15

1. Apoi am văzut în cer un alt semn mare şi minunat: şapte îngeri care aveau şapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu. 2. Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu … Continuarea

Apocalipsa 14

1. Apoi m-am uitat şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său. 2. Şi am auzit venind … Continuarea

Apocalipsa 13

1. Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă. 2. Fiara pe care am văzut-o … Continuarea

Apocalipsa 12

1. În cer s-a arătat un semn mare: o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare şi cu o cunună de douăsprezece stele pe cap. 2. Ea era însărcinată, ţipa în durerile naşterii şi avea un mare chin ca … Continuarea

Apocalipsa 11

1. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini şi mi s-a zis: “Scoală-te şi măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul şi pe cei ce se închină în el. 2. Dar curtea de afară a Templului las-o la o parte … Continuarea

Apocalipsa 10

1. Apoi am văzut un alt înger puternic, care se cobora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul; faţa lui era ca soarele şi picioarele lui erau ca nişte stâlpi de foc. 2. În mână ţinea o … Continuarea