1 Samuel 3

1. Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea, şi vedeniile nu erau dese.

2. Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi şi nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui,

3. iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă; şi Samuel era culcat în Templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu.

4. Atunci Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns: “Iată-mă!”

5. Şi a alergat la Eli şi a zis: “Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a răspuns: “Nu te-am chemat; întoarce-te şi te culcă.” Şi s-a dus şi s-a culcat.

6. Domnul a chemat din nou pe Samuel. Şi Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi a zis: “Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a răspuns: “Nu te-am chemat, fiule, întoarce-te şi te culcă.”

7. Samuel nu cunoştea încă pe Domnul, şi cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit.

8. Domnul a chemat din nou pe Samuel, pentru a treia oară. Şi Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi a zis: “Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a înţeles că Domnul cheamă pe copil

9. şi a zis lui Samuel: “Du-te, de te culcă; şi dacă vei mai fi chemat, să spui: “Vorbeşte, Doamne, căci robul Tău ascultă.” Şi Samuel s-a dus să se culce la locul lui.

10. Domnul a venit, S-a înfăţişat şi l-a chemat ca şi în celelalte dăţi: “Samuele, Samuele!” Şi Samuel a răspuns: “Vorbeşte, căci robul Tău ascultă.”

11. Atunci Domnul a zis lui Samuel: “Iată că voi face în Israel un lucru care va asurzi urechile oricui îl va auzi.

12. În ziua aceea voi împlini asupra lui Eli tot ce am rostit împotriva casei lui; voi începe şi voi isprăvi.

13. I-am spus că vreau să pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fărădelegii de care are cunoştinţă şi prin care fiii lui s-au făcut vrednici de lepădat, fără ca el să-i fi oprit.

14. De aceea jur casei lui Eli că niciodată fărădelegea casei lui Eli nu va fi ispăşită, nici prin jertfe, nici prin daruri de mâncare.”

15. Samuel a rămas culcat până dimineaţa, apoi a deschis uşile Casei Domnului. Samuel s-a temut să istorisească lui Eli vedenia aceea.

16. Dar Eli a chemat pe Samuel şi a zis: “Samuele, fiule!” El a răspuns: “Iată-mă!”

17. Şi Eli a zis: “Care este cuvântul pe care ţi l-a vorbit Domnul? Nu-mi ascunde nimic. Dumnezeu să Se poarte cu tine cu toată asprimea, dacă-mi ascunzi ceva din tot ce ţi-a spus!”

18. Samuel i-a istorisit tot, fără să-i ascundă nimic. Şi Eli a zis: “Domnul este acesta, să facă ce va crede!”

19. Samuel creştea, Domnul era cu el şi n-a lăsat să cadă la pământ niciunul din cuvintele Sale.

20. Tot Israelul, de la Dan până la Beer-Şeba, a cunoscut că Domnul pusese pe Samuel proroc al Domnului.

21. Domnul nu înceta să Se arate în Silo; căci Domnul Se descoperea lui Samuel, în Silo, prin cuvântul Domnului.

 

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.