1 Cronici 25

1. David şi căpeteniile oştirii au pus deoparte pentru slujbă pe aceia din fiii lui Asaf, Heman şi Iedutun care proroceau întovărăşiţi de harpă, de lăută şi de chimvale. Şi iată numărul celor ce aveau de îndeplinit lucrarea aceasta:

2. Din fiii lui Asaf: Zacur, Iosif, Netania şi Aşareela, fiii lui Asaf, sub cârmuirea lui Asaf care prorocea după poruncile împăratului.

3. Din Iedutun, fiii lui Iedutun: Ghedalia, Ţeri, Isaia, Haşabia, Matitia şi Şimei, şase, sub cârmuirea tatălui lor, Iedutun, care prorocea cu harpa, ca să laude şi să mărească pe Domnul.

4. Din Heman, fiii lui Heman: Buchia, Matania, Uziel, Şebuel, Ierimot, Hanania, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioşbecaşa, Maloti, Hotir, Mahaziot,

5. toţi fii ai lui Heman, care era văzătorul împăratului, ca să descopere cuvintele lui Dumnezeu şi să înalţe puterea Lui; Dumnezeu dăduse lui Heman paisprezece fii şi trei fete.

6. Toţi aceştia erau sub cârmuirea părinţilor lor pentru cântarea în Casa Domnului şi aveau chimvale, lăute şi harpe pentru slujba Casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun şi Heman lucrau sub poruncile împăratului.

7. Erau în număr de două sute optzeci şi opt, cuprinzându-se în acest număr şi fraţii lor deprinşi la cântarea Domnului, toţi cei ce erau meşteri.

8. Au tras la sorţi pentru slujbele lor, mici şi mari, învăţători şi ucenici.

9. Cel dintâi sorţ ieşit a fost din Asaf, pentru Iosif; al doilea, pentru Ghedalia, el, fraţii şi fiii lui, doisprezece;

10. al treilea, Zacur, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

11. al patrulea, pentru Iţeri, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

12. al cincilea, pentru Netania, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

13. al şaselea, pentru Buchia, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

14. al şaptelea, pentru Iesareela, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

15. al optulea, pentru Isaia, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

16. al nouălea, pentru Matania, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

17. al zecelea, pentru Şimei, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

18. al unsprezecelea, pentru Azareel, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

19. al doisprezecelea, pentru Haşabia, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

20. al treisprezecelea, pentru Şubael, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

21. al paisprezecelea, pentru Matitia, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

22. al cincisprezecelea, pentru Ieremot, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

23. al şaisprezecelea, pentru Hanania, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

24. al şaptesprezecelea, pentru Ioşbecaşa, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

25. al optsprezecelea, pentru Hanani, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

26. al nouăsprezecelea, pentru Maloti, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

27. al douăzecilea, pentru Eliata, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

28. al douăzeci şi unulea, pentru Hotir, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

29. al douăzeci şi doilea, pentru Ghidalti, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

30. al douăzeci şi treilea, pentru Mahaziot, fiii şi fraţii săi, doisprezece;

31. al douăzeci şi patrulea, pentru Romamti-Ezer, fiii şi fraţii săi, doisprezece.

 

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.