1 Corinteni 16

1. Cât priveşte strângerea de ajutoare pentru sfinţi, să faceţi şi voi cum am rânduit bisericilor Galatiei.

2. În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câştigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu.

3. Şi, când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veţi socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim.

4. Dacă va face să mă duc şi eu, vor merge cu mine.

5. La voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece.

6. Poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă însoţiţi acolo unde voi avea să mă duc.

7. De data aceasta nu vreau să vă văd în treacăt, ci trag nădejde să mai rămân cu voi câtăva vreme, dacă va îngădui Domnul.

8. Voi mai rămâne totuşi în Efes până la Cincizecime,

9. căci mi s-a deschis aici o uşă mare şi largă şi sunt mulţi potrivnici.

10. Dacă soseşte Timotei, aveţi grijă să fie fără frică la voi; căci el este prins ca şi mine la lucrul Domnului.

11. Nimeni, dar, să nu-l dispreţuiască. Să-l petreceţi în pace, ca să vină la mine, pentru că îl aştept cu fraţii.

12. Cât pentru fratele Apolo, l-am rugat mult să vină la voi cu fraţii, dar n-a voit nicidecum să vină acum; va veni însă când va avea înlesnire.

13. Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă!

14. Tot ce faceţi să fie făcut cu dragoste!

15. Încă un îndemn, fraţilor. Cunoaşteţi casa lui Stefana; ştiţi că ea este cel dintâi rod al Ahaiei şi că s-a pus cu totul în slujba sfinţilor.

16. Fiţi şi voi supuşi unor astfel de oameni şi fiecăruia care ajută la lucru şi se osteneşte.

17. Mă bucur de venirea lui Stefana, lui Fortunat şi lui Ahaic; ei au împlinit ce lipsea din partea voastră,

18. căci mi-au răcorit duhul meu şi al vostru. Să ştiţi, dar, să preţuiţi pe astfel de oameni.

19. Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Acuila şi Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul.

20. Toţi fraţii vă trimit sănătate. Spuneţi-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă.

21. Urările de sănătate sunt scrise cu însăşi mâna mea: Pavel.

22. Dacă nu iubeşte cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să fie anatema! “Maranata!” (Domnul nostru vine!)

23. Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi.

24. Dragostea mea este cu voi cu toţi în Hristos Isus. Amin.

  

aici vom publica tâlcuirea textelor biblice…

 

Comentariile sunt închise.